Μονή Προδρόμου Σερρών 1275 μ.Χ.

Μονή Προδρόμου Σερρών 1275 μ.Χ.