Καλως ήρθατε
στην Εταιρεία Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας των Σερρών

Η Ε.Μ.Ε.Ι.Σ. ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 1993 στις Σέρρες.

Σκοπός της Εταιρείας είναι η επιστημονική έρευνα επί παντός
θέματος που αφορά τις Σέρρες, την περιοχή τους και τον σερραϊκό λαό.

Ειδικότερα δε η περισυλλογή, διατήρηση, καταγραφή, μελέτη
και δημοσίευση του εν γένει ιστορικού, θεολογικού, φιλολογικού,
δικαιϊκού, γλωσσικού, αρχαιολογικού, λαογραφικού και
καλλιτεχνικού υλικού.

Νέα & Εκδηλώσεις

Σερραϊκά Σύμμεικτα

Η Ε.Μ.Ε.Ι.Σ. επιδιώκει την επίτευξη του σκοπού της με την έκδοση ειδικού περιοδικού συγγράμματος επιστημονικού περιεχομένου, με τίτλο «Σερραϊκά Σύμμεικτα» και σκοπό να συμβάλλει στην καταγραφή και προώθηση της πρωτογενούς έρευνας για τα ιστορικά γεγονότα και τις σημαντικές προσωπικότητες του τόπου μας.

Εκδόσεις Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.

Η σειρά εκδόσεων της Ε.Μ.Ε.Ι.Σ. για την τοπική ιστορία αποσκοπεί να συμβάλει στην επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας με την επανέκδοση αξιόλογων συγγραμμάτων και εκδόσεων που αφορούν τις Σέρρες και την περιοχή τους αλλά και με την πρώτη έκδοση νέων σημαντικών μελετών επιστημόνων που αφορούν την ιστορία του τόπου μας.