ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΑΚΡΗΣ

Σάββατο, 11 Μαρτίου 2017, 7:00 μ.μ.

Αμφιθέατρο <<Γ. Καφταντζής>>

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών