Εταιρεία Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας των Σερρών

Η Ε.Μ.Ε.Ι.Σ. ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 1993 στις Σέρρες.

Σκοπός της Εταιρείας είναι η επιστημονική έρευνα επί παντόςθέματος που αφορά τις Σέρρες και την περιοχή τους. Ειδικότερα δε η περισυλλογή, διατήρηση, καταγραφή, μελέτη και δημοσίευση του εν γένει ιστορικού, θεολογικού, φιλολογικού, δικαιϊκού, γλωσσικού, αρχαιολογικού, λαογραφικού και καλλιτεχνικού υλικού.

Τελευταία Άρθρα

|