Το Διοικητήριο Σερρών – Συνεισφορά στην Ιστορία του. Άρθρο του Βασιλείου Γιαννογλούδη

Του Βασιλείου Γιαννογλούδη, Αντιπροέδρου της Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.