Τελετή αποκαλυπτηρίων προτομής Στρατηγού Ευριπίδη Μπακιρτζή