Συμφωνητικό της Ε.Μ.Ε.Ι.Σ. με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος για την ψηφιοποίηση, διάθεση και χρήση των Σερραικών Συμμείκτων

Στις 29/9/2023, ο Πρύτανης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, καθηγητής κ. Σταμάτιος Αγγελόπουλος και ο Πρόεδρος της Ε.Μ.Ε.Ι.Σ. κ. Δημήτριος Δημούδης, συμφώνησαν και υπέγραψαν συμφωνητικό παραχώρησης δικαιωμάτων ψηφιοποίησης, διάθεσης και προβολής μέσα από το Ι.Α. του περιεχομένου των Σερραικών Συμμείκτων. Το Ι.Α. είναι εγκατεστημένο σε διακομιστή (server) και επιτρέπει την ηλεκτρονική αποθήκευση – αρχειοθέτηση, διαχείριση και ανάρτηση των ψηφιακών κειμένων από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης και ανάγνωσή από το κοινό.