Συμμετοχή της Ε.Μ.Ε.Ι.Σ. στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Ευρώπη για τους πολίτες”

Στις 9 Νοεμβρίου 2017 έγινε η έναρξη της συνεργασίας του Δήμου Σερρών και της Ε.Μ.Ε.Ι.Σ. για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος “European Decades”.Σκοπός του προγράμματος ήταν η μελέτη και παρουσίαση έξη σημαντικών ιστορικών γεγονότων που αποτελούν ορόσημα στην ιστορία της Ευρώπης από ομάδες νέων ηλικίας 18-30 ετών, όπως τα βίωσε η κάθε χώρα από τις έξι συνολικά που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν ομάδες νέων από την Ισπανία, Πολωνία, Γερμανία, Βουλγαρία, Σερβία και από Ελλάδα, Σέρρες. Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις σε όλες τις χώρες που συμμετείχαν και ολοκληρώθηκε στις Σέρρες στις 3 Μαΐου του 2019.