Συλλογή Δημοτικών Τραγουδιών Νταρνακοχωρίων Ν. Σερρών της Έφης Χατζηδημητρίου

Εθνομουσικολόγου Καθηγήτριας Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Α.Π.Θ.