Προδιαγραφές 6ου τόμου
των Σερραϊκών Συμμείκτων

Σερραϊκά Σύμμεικτα

1ος Τόμος

Έτος κυκλοφορίας: 2010
Σερραϊκά Σύμμεικτα

2ος Τόμος

Έτος κυκλοφορίας: 2013
Σερραϊκά Σύμμεικτα

3ος Τόμος

Έτος κυκλοφορίας: 2016
Σερραϊκά Σύμμεικτα

4ος Τόμος

Έτος κυκλοφορίας: 2018
Σερραϊκά Σύμμεικτα

5ος Τόμος

Έτος κυκλοφορίας: 2022