“Σερραϊκά κρατικά έγγραφα” έκδοση του Βασίλη Γιαννογλούδη, Αντιπροέδρου Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.