Προδιαγραφές 6ου τόμουτων Σερραϊκών Συμμείκτων

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΣΤ ́/6ο ΤΟΜΟ ΤΩΝ «ΣΕΡΡΑΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ»

Προθεσμία τελευταίας υποβολής: Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας των Σερρών αποφάσισε να προβεί στην προετοιμασία του ΣΤ ́/6ου τόμου των Σερραϊκών Σύμμεικτων (2024) με την ελπίδα ότι θα καταστεί δυνατή η έγκαιρη εκτύπωσή του μέχρι τέλους του ιδίου έτους ή στις αρχές του επομένου.

Στον τόμο, μπορούν να υποβληθούν προς δημοσίευση πρωτότυπες μελέτες στο πεδίο της Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Λαογραφίας, Κοινωνιολογίας, Ανθρωπολογίας, Αρχιτεκτονικής, κ.λ.π. Στον τόμο αυτόν επιζητούμενες μελέτες θα αφορούν θέματα της χρονικής περιόδου του Μεσοπολέμου.


Σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Σερραϊκών Σύμμεικτων κάθε μελέτη τίθεται στην κρίση δύο ανώνυμων κριτών, τους οποίους ορίζει η Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού. Οι μελέτες που υποβάλλονται πρέπει να έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές υποβολής εργασιών που βρίσκονται αναρτημένες στο ιστότοπο της Εταιρείας.


Το ενιαίο αρχείο που θα υποβληθεί από τους συγγραφείς θα περιλαμβάνει με τη σειρά: τον τίτλο της μελέτης στα ελληνικά και αγγλικά, σύντομη περίληψη 150 λέξεων στα ελληνικά και στα αγγλικά ή γαλλικά ή γερμανικά, τις πέντε λέξεις-κλειδιά στα ελληνικά και αγγλικά, το κυρίως κείμενο με τις υποσημειώσεις, κατάλογο των εικόνων με τις επεξηγήσεις και την προέλευσή τους και στο τέλος του αρχείου θα ενσωματώνονται οι εικόνες. Ταυτόχρονα θα επισυνάπτεται και η έντυπη δήλωση
παραχώρησης του δικαιώματος δημοσίευσης.

Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ 6ου ΤΟΜΟΥ ΤΩΝ «ΣΕΡΡΑΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ»

Λίλα Θεοδωρίδου-Σωτηρίου, Αρχιτέκτων, πρ. Καθηγήτρια ΔΙ.ΠΑ.Ε.
Ιωάννης Μπάκας, Αναπλ. Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.
Νικόλαος Μπονόβας, Αρχαιολόγος Εφορείας Αρχαιοτήτων Σερρών, Δρ. Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας Α.Π.Θ.
Χριστίνα Παπαδημητρίου, Φιλόλογος, Δρ. Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Ιωάννης Τσαρούχας, Φιλόλογος, Προϊστάμενος ΓΑΚ-Αρχεία Ν. Σερρών
Βασίλης Γιαννογλούδης, πρ. Καθηγητής Μέσης Εκπαίδευσης, Αντιπρόεδρος της Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.
Γιώργος Αψηλίδης, Ιστορικός ΜΑ, συλλέκτης

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑ «ΣΕΡΡΑΙΚΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ»

 1. Τα «ΣΕΡΡΑΙΚΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ» είναι περιοδικός τόμος που εκδίδεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα πό την Εταιρεία Μελέτης και Έρευνας Ιστορίας των Σερρών (ΕΜΕΙΣ).
 2. Τα άρθρα/εργασίες που δημοσιεύονται είναι στην ελληνική γλώσσα και πρέπει υποχρεωτικά να αφορούν την πόλη και την περιοχή των Σερρών, τα μνημεία, τις τοποθεσίες και τους ανθρώπους που κατάγονται, έζησαν ή ζουν στην περιοχή.
 3. Οι εργασίες μπορούν να διαπραγματεύονται θέματα Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Λαογραφίας, Κοινωνιολογίας, Ανθρωπολογίας, Αρχιτεκτονικής, κ.λ.π. Επιπρόσθετα στις σελίδες του δημοσιεύονται επιλεγμένα κείμενα διαλέξεων και βιβλιοκρισίες.
 4. Όλες οι εργασίες προς δημοσίευση, εφόσον εμπίπτουν στο πεδίο ενδιαφερόντων του περιοδικού, εξετάζονται υπό την προϋπόθεση την γραπτή δήλωση του/των συγγραφέων ότι είναι πρωτότυπες και ότι έχουν αποσταλεί για δημοσίευση μόνο στα «ΣΕΡΡΑΙΚΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ». Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του περιοδικού σε μορφή Microsoft Word και PDF.
 5. Οι υποβληθείσες εργασίες γίνονται δεκτές για δημοσίευση σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας διαδικασίας κρίσης, γνωστή ως «τυφλή» αξιολόγηση. Στο στάδιο της κρίσης αποστέλλονται σε δύο εξωτερικούς κριτές και η Συντακτική Επιτροπή ενημερώνει τον/τη συγγραφέα για την απόφαση να γίνει αποδεκτό το άρθρο προς δημοσίευση ως έχει ή κατόπιν αλλαγών ή ότι το άρθρο δεν γίνεται δεκτό. Επίσης, ενημερώνει τους συγγραφείς για το περιεχόμενο των αξιολογήσεων. Σε περίπτωση διισταμένων αξιολογήσεων, η εργασία αποστέλλεται και σε τρίτο κριτή. Τα ονόματα των κριτών δεν ανακοινώνονται.
 6. Ο/Η συγγραφέας καλείται εντός μηνός από την ημερομηνία κοινοποίησης της αποδοχής του άρθρου του για δημοσίευση στο περιοδικό να οριστικοποιήσει την μορφή του άρθρου του λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές που έχουν προτείνει οι αξιολογητές ή να εξηγήσει γιατί δεν τις αποδέχτηκε. Μετά από αυτή την τελική υποβολή δεν επιτρέπονται μετατροπές στο άρθρο.
 7. Το άρθρο πρέπει να είναι διαμορφωμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται παρακάτω («Προδιαγραφές για τελική υποβολή»). Ειδικά η τήρηση της έκτασης των εργασιών είναι υποχρεωτική. Χωρίς τις παρακάτω προδιαγραφές η Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού δεν δέχεται κείμενα για κρίση και δημοσίευση.
 8. Οι συγγραφείς έχουν τη δυνατότητα να δουν και να εξετάσουν το κείμενό τους μετά το πρώτο στάδιο της επεξεργασίας από το τυπογραφείο. Καλούνται τότε να δώσουν τις τελικές διορθώσεις τους σε σύντομο χρονικό διάστημα από τη στιγμή που θα τους αποσταλούν τα δοκίμια. Δεν επιτρέπεται να γίνει επανυποβολή ολοκλήρου του κειμένου της εργασίας παρά μόνο διορθώσεις και συμπληρώσεις στο επεξεργασμένο από το τυπογραφείο δοκίμιο. Σε αντίθετη περίπτωση η Συντακτική επιτροπή αποκλείει την δημοσίευση καθόσον θα πρέπει να επαναληφθεί εκ νέου η χρονοβόρα διαδικασία της κρίσης, διόρθωσης και επανα-επεξεργασίας κ.λ.π.
 9. Η έγκριση μιας εργασίας από τη Συντακτική Επιτροπή και η δημοσίευσή της μδεν υποδηλώνει σε καμία περίπτωση την αποδοχή εκ μέρους της των απόψεων του συγγραφέα.
 10. Εργασίες/βιβλιοκρισίες υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
  [email protected] σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της ΕΜΕΙΣ: http://emeiserron.gr/

Προδιαγραφές για τελική υποβολή

 1. Το κείμενο της εργασίας θα έχει έκταση μέχρι 20 σελίδες Α4 (συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώσεων/παραπομπών) ή 7.000 λέξεις και θα χρησιμοποιηθεί γραμματοσειρά MgOldTimesUC μεγ.12, διάστ.1,0 για το κείμενο και MgOldTimesUC, μεγ.10, για τις υποσημειώσεις.
 2. Η Συντακτική Επιτροπή δύναται σε εξαιρετική περίπτωση που έχει σχέση με την σημαντικότητα του κειμένου να εγκρίνει την αύξηση της έκτασης μιας εργασίας.
 3. Εάν υπάρχουν εικόνες που συνοδεύουν την εργασία θα πρέπει να είναι σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο jpg, gif, bmp, tiff τουλάχιστον 300 dpi), το πολύ δέκα (10) τον αριθμό και να είναι αριθμημένες. Μαζί υποβάλλεται σε word κατάλογος αριθμημένων λεζαντών. Όλες οι εικόνες θα τίθεται στο τέλος του άρθρου.
 4. Το ίδιο ισχύει και για τους πίνακες.
 5. Το κείμενο της εργασίας πρέπει να συνοδεύεται: α) από μια ΠΕΡΙΛΗΨΗ στα ελληνικά και στα αγγλικά ή γαλλικά ή γερμανικά έως 150 λέξεων, β) από ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ στα ελληνικά και αγγλικά έως πέντε τον αριθμό και γ) από την έντυπη δήλωση παραχώρησης δικαιώματος δημοσίευσης.
 6. Οι παραπομπές θα βρίσκονται στο κάτω μέρος της σελίδας. Οι πηγές και βιβλιογραφία θα παρατίθεται μόνο στις παραπομπές. Μέσα στο κείμενο δεν επιτρέπεται η χρήση bold χαρακτήρων ή υπογραμμίσεων. Επιτρέπεται η χρήση πλάγιων χαρακτήρων για έμφαση.
 7. Όλοι οι συγγραφείς δηλώνουν την ιδιότητά τους (π.χ. καθηγητής ΑΠΘ, ερευνητής, συγγραφέας κ.λ.π.) και επί πλέον όσοι συμμετέχουν για πρώτη φορά θα πρέπει να συνυποβάλλουν και ένα σύντομο βιογραφικό 80 λέξεων.

Οδηγίες για τις παραπομπές:
Αυτοτελείς εκδόσεις: Το όνομα του συγγραφέα (σε ονομαστική), ο τίτλος του βιβλίου σε πλάγια γραφή, ο τόπος έκδοσης και η χρονολογία και τέλος η σελίδα/ες με την ένδειξη -σ.
Παράδειγμα: Γιάννης Αναγνώστου, Το Αρχαίο Θέατρο στη Νέα Ελληνική σκηνή 1817-1932, Αθήνα 1976, σ. 199-205.


-Όταν παραπέμπουμε σε βιβλίο που έχουμε αναφέρει στην αμέσως προηγούμενη υποσημείωση χρησιμοποιούμε τον όρο Ό. π και τον αριθμό σελίδας δηλ. Ό. π., σ. 41.
-Όταν το ίδιο έργο, του ίδιου συγγραφέα επαναλαμβάνεται σε επόμενη υποσημείωση, γράφουμε: Αναγνώστου, ό. π., σ. 200.
-Όταν υπάρχουν περισσότερα του ενός έργα του ιδίου συγγραφέα, θα επιλέγεται και μια λέξη κλειδί από τον τίτλο του έργου, που θα τηρείται με συνέπεια: Αναγνώστου, Το Αρχαίο Θέατρο, σ. 200.
-Στην περίπτωση που αναφερόμαστε σε κάποια σπάνια ή παλαιά έκδοση ή χειρόγραφο, ενδείκνυται ν’ αναφέρουμε τη βιβλιοθήκη ή το αρχείο στην οποία το εντοπίσαμε στο τέλος του παραθέματος μέσα σε παρένθεση. Παράδειγμα: Νεόφυτος Δούκας, Σοφοκλής παραφρασθείς, σχολιασθείς τε, τ. Β ́, εν Αιγίνῃ 1834, (Βιβλιοθήκη της Βουλής).
-Μεταφράσεις: θα πρέπει να αναφέρεται ο μεταφραστής με τη συντομογραφία – μτφρ.
Παράδειγμα: Σοφοκλής, Αντιγόνη, μτφρ. Κ.Χ. Μύρης, Αθήνα 1994.

Συλλογικά έργα, περιοδικά, εφημερίδες: Το όνομα του συγγραφέα (σε ονομαστική), ο τίτλος του άρθρου σε εισαγωγικά, ο τίτλος της σειράς ή του περιοδικού σε πλάγια γραφή, ο τόπος έκδοσης και η ημερομηνία, και τέλος οι σελίδες. -Αν υπάρχει τόμος αναφέρεται πριν από τον τόπο έκδοσης. Παράδειγμα: Αλκμήνη Σταυρίδου – Ζαφράκα, «Η βυζαντινή Θεσσαλονίκη: Πολιτική, κοινωνική και
οικονομική εξέλιξη», στο Ι. Κ. Χασιώτης (επιμ), Τοις Αγαθοίς βασιλεύουσα, Θεσσαλονίκη, Ιστορία και Πολιτισμός, τ. Α ́, Θεσσαλονίκη 1997, σ. 114-135.

-Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επιμελητής του έργου, αναφέρονται κανονικά τα υπόλοιπα στοιχεία, όσα υπάρχουν (τίτλος, τόμος, τόπος, χρονολογία, σελίδες).
-Για την επανάληψη του έργου σε επόμενη υποσημείωση: Αλκμήνη Σταυρίδου – Ζαφράκα, «Η βυζαντινή Θεσσαλονίκη», ό. π., σ. 116 (σε αμέσως επόμενη υποσημείωση γράφουμε απλά Ό. π.)

Περιοδικά: Στα περιοδικά πρέπει να αναφέρεται επίσης και το τεύχος.
Παράδειγμα: Μ. Βασιλόπουλος, «Η αρχαιολογία του πάγου», Τάμαριξ, τχ. 5, Θεσσαλονίκη (Μάιος
1997), σ. 20-23.

Εφημερίδες: Εφημ. Μακεδονικά Νέα, 15/6/1925, φ. 427. (Αν γνωρίζουμε, αναγράφουμε τον συντάκτη, τον τίτλο του άρθρου σε εισαγωγικά και μετά το όνομα της εφημερίδας με πλάγια, την ημερομηνία και το φύλλο).

Ξενόγλωσσα βιβλία: Ακολουθούνται οι κανόνες που ισχύουν και για τα ελληνόγλωσσα. Στην αγγλική γλώσσα το πρώτο γράμμα των ουσιαστικών πρέπει να γράφεται με κεφαλαίο. Παράδειγμα: Alexander Alexandrovich Vasiliev, History of the Byzantine Empire, Madison 1952.

Λεξικό ή Εγκυκλοπαίδεια: Παράδειγμα: Εγκυκλοπαίδεια Δομή, «Μέντελσον», τ.10, Αθήνα 1972, σ. 234-235.

Διαδικτυακός τόπος: Όταν παραπέμπουμε σε διαδικτυακό τόπο θα πρέπει ν’ αναγράφουμε την υποσημείωση με την μορφή άρθρου: όνομα, τίτλος άρθρου σε εισαγωγικά, ονομασία ιστότοπου που φιλοξενεί τη σελίδα, πλήρης διεύθυνση της ιστοσελίδας. Παράδειγμα: Γεώργιος Βελένης, «Η εκκλησιαστική αρχιτεκτονική της

Θεσσαλονίκης και τα σημαντικότερα έργα της», www.pemptousia.gr/2011/11/η-πόλη-των-βυζαντινών-μνημείων/

Κείμενο σε παραπομπή: Όταν θέλουμε στην υποσημείωση να αναφερθούμε ή να σχολιάσουμε κάποιο χωρίο βιβλίου, τότε με πλάγιους χαρακτήρες, εντός εισαγωγικών, αναφέρουμε το χωρίο και κατόπιν χρησιμοποιώντας τη συντομογραφία -βλ.- δίνουμε τη βιβλιογραφική αναφορά. Παράδειγμα: «Από το
1858 που χρονολογείται η πρώτη δημόσια ελληνική παράσταση μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα, αλλά και μέχρι το 1922, είναι η περίοδος της μεγάλης άνθησης του ελληνικού θεάτρου, που ταυτίζεται με την ακμή του κωνσταντινουπολίτικου ελληνισμού στον οικονομικό, κοινωνικό, εκπαιδευτικό και πολιτικό τομέα, απόρροια του ευεργετικού διατάγματος του Χάτι Χουμαγιούν (1856) που παραχωρούσε στις ξένες μειονότητες του οθωμανικού κράτους θρησκευτικά και πολιτικά δικαιώματα» βλ. Χρυσόθεμις Σταματοπούλου – Βασιλάκου, Το Θέατρο στην καθ’ ημάς Ανατολή:
Κωνσταντινούπολη / Σμύρνη – οκτώ μελετήματα, Αθήνα 2006, σ. 26-27.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΣΕΡΡΑΙΚΑ ΣΥΜΜΕΚΤΑ»

Παραχώρηση δικαιώματος δημοσίευσης άρθρου

Οι συγγραφείς που δημοσιεύουν εργασίες τους στο παρόν επιστημονικό περιοδικό συμφωνούν με τους ακόλουθους όρους:


Α. οι συγγραφείς διατηρούν τα Πνευματικά Δικαιώματα και χορηγούν στο περιοδικό το δικαίωμα της πρώτης δημοσίευσης, ενώ ταυτόχρονα τα πνευματικά δικαιώματα της εργασίας προστατεύονται σύμφωνα με την Creative Commons Attribution License που επιτρέπει σε τρίτους – αποδέκτες της άδειας να χρησιμοποιούν την εργασία όπως θέλουν με την προϋπόθεση της διατήρησης των διατυπώσεων που προβλέπονται στην άδεια σχετικά με την αναφορά στον αρχικό δημιουργό και την
αρχική δημοσίευση σε αυτό το περιοδικό (ΣΕΡΡΑΙΚΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ).


Β. Το περιοδικό επιτρέπει τους συγγραφείς να καταθέτουν τις εργασίες τους μέσω διαδικτύου (π.χ. σ’ ένα ακαδημαϊκό καταθετήριο ή στις προσωπικές τους ιστοσελίδες) μετά από τις διαδικασίες της δημοσίευσης, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε παραγωγική ανταλλαγή ιδεών και σκέψεων, διάδοση των παραγόμενων ερευνητικών προβληματισμών, αρκεί να γίνεται η παραπομπή στην αρχική δημοσίευση.


Γ. Οι υπογράφοντες συγγραφείς δηλώνουν ότι το άρθρο είναι πρωτότυπο, δεν έχει υποβληθεί για δημοσίευση σε άλλο περιοδικό και δεν έχει δημοσιευθεί σε άλλο περιοδικό ή σε άλλη έκδοση παντός τύπου. Επίσης δηλώνουν ότι η έρευνά τους είναι σύμφωνη με «the Helsinki Declaration and the International Principles governing research.»

Ονοματεπώνυμο και Υπογραφή/ές συγγραφέως/ων του άρθρου με τίτλο:
«………………………………………………………………………………..»
1………………………………………………………………………………..
2………………………………………………………………………………..
3………………………………………………………………………………..
4………………………………………………………………………………..