Παρουσίαση του 3ου τόμου του επιστημονικού περιοδικού συγγράμματος “ΣΕΡΡΑΙΚΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ”

13 Απριλίου 2016

Αίθουσα “Γ. Χρηστίδης” Επιμελητηριακού Μεγάλου Σερρών

Ομιλητής : Δημήτριος Σταματόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Τμήματος Βαλκανικών και Ανατολικών Σπουδών.

Το βιβλίο παρουσίασαν: Σύλια Ζέτα, Φιλόλογος και ο Αντώνης Φραγγεδάκης, Δικηγόρος, μέλος Δ.Σ. Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.