ΟΜΙΛΙΑ : ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ (1922-2022).Ομιλητής: Βασίλης Τζανακάρης, συγγραφέας

Από τα “ωσαννά” ενός θριάμβου στον “στέφανον εξ ακανθών” μιας τραγωδίας

Ομιλητής: Βασίλης Τζανακάρης, συγγραφέας