“Οδοιπορικό στο Βυζαντινό Κάστρο της Ζίχνας” Κωνσταντίνος Κετάνης, Αρχαιολογία και Τέχνες, τεύχος 88,2003