Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΤΕΙ-ΚΜ και Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.

Στις 25 Ιανουαρίου 2019 υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας (Memorandun of Understanding) μεταξύ του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κεντρικής Μακεδονίας και της Εταιρείας Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας των Σερρών, με αντικείμενο την επιστημονική συνεργασία, έρευνα και από κοινού υλοποίηση Ευρωπαϊκών και Εθνικών προγραμμάτων , εκδηλώσεων συνεδρίων κ.α.