Κλιματικές αλλαγές και ιστορία στις αρχές του 19ου αιώνα

Πως ένα γεωλογικό γεγονός επηρέασε την Ελληνική Επανάσταση

του Θεολόγη Ανδρονίδη