“Η Μακεδονική μας Πολιτική” του Αθανασίου Αργυρού, 1906

Λόγος του Αθανασίου Αργυρού ως Προέδρου του Μακεδονικού Συλλόγου “Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ” ο οποίος εκφωνήθηκε στις 8 Ιανουαρίου 1906, στο Δημοτικό Θέατρο Αθηνών.