“Η Λόγια Περιφέρεια. Γραφή, διάδοση και διαφύλαξη της γνώσης, στη Μακεδονία και στις Σέρρες κατά τη Βυζαντινή περίοδο”. Επιστημονική διημερίδα

Επιστημονική διημερίδα που διοργανώθηκε από τον Δήμο Σερρών και την Ε.Μ.Ε.Ι.Σ. υπό την επιστημονική ευθύνη του Paolo Odorico, Διευθυντή Σπουδών στην EHESS Paris.

Επιστημονική διημερίδα που διοργανώθηκε από τον Δήμο Σερρών και την Ε.Μ.Ε.Ι.Σ. υπό την επιστημονική ευθύνη του Paolo Odorico, Διευθυντή Σπουδών στην EHESS Paris.