“Η Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου παρά τας Σέρρας” του Ευάγγελου Στρατή, 1926, στον Γ’ τόμο του Δελτίου Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας