Διοικητικό Συμβούλιο

Δημήτριος
Δημούδης

Πρόεδρος

Βασίλειος
Γιαννογλούδης

Αντιπρόεδρος

Ελισσάβετ
Μωυσιάδου

Γενική Γραμματέας

Ειρήνη
Μπάρμπα

Ταμίας

Αντώνιος
Φραγγεδάκης

Εκπρόσωπος Τύπου

Θεολόγος
Ανδρονίδης

Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης

Μιχαήλ
Σωτηρίου

Μέλος

Ιωάννης
Κιορίδης

Αναπληρωματικό Μέλος