Ιστορικό, Ίδρυση & Δ.Σ.

Θέμα σήματος: Παράσταση πουλιού σε εγχάρακτο εφυαλωμένο αγγείο του Βυζαντινού Εργαστηρίου Σερρών από το βιβλίο της Δήμητρας Μπακιρτζή - Παπανικόλα.

ΙΔΡΥTIKA ΜΕΛΗ

Η Ε.Μ.Ε.Ι.Σ. ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 1993 στις Σέρρες από τα παρακάτω ιδρυτικά μέλη:

 • Αγγειοπλάστη Γιώργο

 • Ανδρονίδη Θεολόγη

 • Γοργία Ευθύμη

 • Δημούδη Δημήτριο

 • Θεοδωρίδη Κώστα

 • Καραγκιόζογλου Βούλα

 • Μανιάκα Μιχάλη

 • Μπόλαρη Μάρκο

 • Μωυσιάδου Ελισάβετ

 • Νανιόπουλο Αριστοτέλη

 • Ναούμ Τάσο

 • Παπαδόπουλο Χρήστο

 • Παπούδα Κωνσταντίνα

 • Παπούδα Αλέκο

 • Πασχάλη Κώστα

 • Ροβίθη Κώστα

 • Σταυρίδου Όλγα

 • Σωτηρόπουλο Παναγιώτη

 • Χατζηαντωνίου Μαρία

 • Χατζηδημητρίου Βασίλη

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι η επιστημονική έρευνα επί παντός θέματος που αφορά τις Σέρρες, την περιοχή τους και τον σερραϊκό λαό. Ειδικότερα δε η περισυλλογή, διατήρηση, καταγραφή, μελέτη και δημοσίευση του εν γένει ιστορικού, θεολογικού, φιλολογικού, δικαιϊκού, γλωσσικού, αρχαιολογικού, λαογραφικού και καλλιτεχνικού υλικού.

Η Εταιρεία επιδιώκει την επίτευξη του σκοπού της:

 • Με την έκδοση ειδικού περιοδικού συγγράμματος επιστημονικού περιεχομένου και επανέκδοση αξιόλογων συγγραμμάτων που αφορούν τις Σέρρες.

 • Με τη διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, ανακοινώσεων, διαλέξεων, ημερίδων.

 • Με την παροχή υποτροφιών σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

 • Με την ίδρυση Βιβλιοθήκης, Αρχείου και Μουσείου.

 • Με τη δημιουργία Ειδικού Ινστιτούτου Σερραϊκών Μελετών.

1o ΔΙΟΙΚΗΤΙΚO ΣΥΜΒΟΥΛΙO

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο (1994-2004) απαρτιζόταν από τους:

Μάρκο
Μπόλαρη

Πρόεδρο

Κωνσταντίνα
Παπούδα

Αντιπρόεδρο

Ελισσάβετ
Μωυσιάδου

Γραμματέα

Κωνσταντίνο
Ροβίθη

Ταμία

Δημήτριο
Δημούδη

Μέλος