“Η Βιβλιοθήκη του Κ. Μηνά Μηνωίδη στις Σέρρες (1815-1819) και η τύχη της” του Γιώργου Κουτζακιώτη Ε.Ι.Ε.