ΕΚΘΕΣΗ:”Η Ελλάδα Ελεύθερη- Αναγνώριση και σύναψη διπλωματικών και προξενικών σχέσεων”

Η έκθεση ήταν συνδιοργάνωση της Υπηρεσίας Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και της Εταιρείας Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας των Σερρών.

Διάρκεια της έκθεσης από 8 Σεπτεμβρίου έως 31 Οκτωβρίου 2023 στο Διοικητήριο Σερρών.

Τα εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023 με την παρουσία του Γεωργίου Πολυδωράκη, Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή- Συμβούλου Β’, Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών.