“Δημήτριος Μαρούλης” Διδάσκαλος του Γένους. Του Χρήστου Σκανδάλη