Ανάδειξη Δ.Σ. και Ε.Ε. στις αρχαιρεσίες της 20 Μαρτίου 2022

Στις αρχαιρεσίες που έλαβαν χώρα την Κυριακή 20 Μαρτίου 2022 εκλέχθηκε το νέο Δ.Σ. της Ε.Μ.Ε.Ι.Σ και η Ε.Ε.

Το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

 • Δημήτρης Δημούδης Πρόεδρος,
 • Βασίλης Γιαννογλούδης Αντιπρόεδρος,
 • Ελισάβετ Μωυσιάδου Γραμματέας,
 • Ειρήνη Μπάρμπα Ταμίας,
 • Αντώνης Φραγγεδάκης Υπεύθυνος Εκδηλώσεων και δημοσίων σχέσεων,
 • Θεολόγης Ανδρονίδης, υπεύθυνος βιβλιοθήκης,
 • Μιχάλης Σωτηρίου μέλος, και
 • Γιάννης Κιορίδης αναπληρωματικό μέλος. Για την Ε.Ε. εκλέχθηκαν οι:
 • Νομίδης Χαράλαμπος,
 • Τζιάνου Αγγελική και
 • Ροβίθης Κωνσταντίνος.                 Σέρρες, 20 Μαρτίου 2022.