παρουσίαση του Βιβλίου για τον Εμμ. Παπά

  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ                                                          SOCIETY FOR THE STUDY AND RESEARCH                                                                                               ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (Ε.Μ.Ε.Ι.Σ) OF THE SERRES REGION HISTORY                                                                                                                                                                                                               ΔΗΜ.ΦΛΩΡΙΑ 6, 62123 ΣΕΡΡΕΣ                                                    6 DIM. FLORIA , 62123 SERRES (GR) ΤΗΛ. 23210 22717, 23210 66181                                                   TEL: +30 23210 22717, +30 23210 66181 FAX 23210 66181                                                                            FAX: +30 23210 66181 ΚΙΝ. … Συνεχίστε να διαβάζετε το παρουσίαση του Βιβλίου για τον Εμμ. Παπά.