Πρόσκληση παρουσίασης 5ου τόμου της επιστημονικής περιοδικής έκδοσης “ΣΕΡΡΑΙΚΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ”