Ο Γεώργιος Λαμπάκης, Πρόεδρος της Αρχαιολογικής Εταιρείας, και τα Βυζαντινά Μνημεία των Σερρών