Η-λειτουργία-του-Συμβουλίου-Νομιμοφροσύνης-του-Δήμου-Σερρών