Συγκρότηση Δ.Σ. και κατανομή αξιωμάτων στο νέο Δ.Σ.

Μετά τις Αρχαιρεσίες της Ε.Μ.Ε.Ι.Σ. που διενεργήθηκαν στις 20 Μαρτίου 2022 πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση για την συγκρότηση του Δ.Σ. και την κατανομή των αξιωμάτων του Δ.Σ.

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. έχει  ως εξής:

Πρόεδρος : Δημούδης Δημήτριος

Αντιπρόεδρος : Γιαννογλούδης Βασίλειος

Γενική Γραμματέας : Μωυσιάδου Ελισάβετ

Ταμίας: Μπάρμπα Ειρήνη

Υπεύθυνος  Βιβλιοθήκης : Ανδρονίδης Θεολόγος

Έφορος Δημοσίων Σχέσεων  και Συν. Εκδηλώσεων: Φραγγεδάκης Αντώνιος

Μέλος : Σωτηρίου Μιχαήλ