Συνάντηση με τον πρόεδρο του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. καθηγητή κ. Παντελή Νίγδελη

φωτογραφίες από την συνάντηση
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Μ.Ε.Ι.Σ. με τον πρόεδρο του τμήματος Ιστορίας
και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. καθηγητή κ. Παντελή Νίγδελη που έγινε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ,
με στόχο να προγραμματισθεί εκδήλωση στις Σέρρες και θέμα τις επιγραφές της Αμφίπολης και της ευρύτερης περιοχής της .