Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙ-ΣΤΩΝ-ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ-ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ